Veiviser til HMS-regelverket

Kontroll og inspeksjoner av serveringssteder

Serveringssteder må gi kommunen og politiet adgang til lokalene for kontroller og inspeksjon. Du må også legge fram den dokumentasjonen kommunen krever for å få bekreftet at virksomheten drives etter gjeldende regelverk.

Kommunen skal ha adgang til å inspisere serveringssteder

Kommunen kan foreta den inspeksjonen av serveringsstedet som er nødvendig for å kontrollere at serveringslovens krav er oppfylt, og at opplysninger gitt av bevillingshaver er korrekte og fullstendige. Kommunens inspeksjon kan være forhåndsanmeldt. Da bør inspektørene opplyse hva slags dokumentasjon de ønsker fremlagt. Også uanmeldte inspeksjoner kan være nødvendige, blant annet for å kontrollere at du følger loven.

 

Kommunen kan kreve dokumentasjon

Kommunen kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at de opplysninger som er gitt av bevillingshaver, er korrekte og fullstendige.
 
Dokumentasjon kommunen ønsker fremlagt, kan f.eks. være skatteattest, bevis for bestått etablererprøve, arbeidskontrakter, regnskapsbøker, bilag og årsregnskap. Det er ikke krav om at dokumentasjonen må befinne seg ved serveringsstedet, men om at den kan fremskaffes innen rimelig tid. Bevillingshaver må få en rimelig frist til å fremskaffe dokumentasjonen.
 

Politiet har adgang til å inspisere serveringssteder

Politiet kan foreta nødvendig inspeksjon av serveringssteder ved mistanke om lovbrudd knyttet til serveringsvirksomheten.


 

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Nærings- og fiskeridepartementet