Veiviser til HMS-regelverket

Åpningstider for serveringssteder

Serveringsstedet må forholde seg til de åpningstider som gjelder i den kommunen serveringsstedet befinner seg. Mange kommuner har vedtatt lokale forskrifter om åpningstider.
De nasjonale reglene om normalåpningstid er opphevet fra 1.januar 2009. Fra 2009 er det derfor fri åpningstid dersom kommunen ikke har vedtatt lokale forskrifter.
 
Av hensyn til de næringsdrivendes behov for stabile og forutsigbare rammevilkår, kan kommunens vedtak om å innskrenke åpningstidene ikke tre i kraft før tidligst tre måneder etter at vedtak er fattet.
 

Daglig leders ansvar at serveringsstedet forholder seg til åpningstidene

Som daglig leder har du ansvaret for å vite hvilke åpningstider som gjelder for serveringsstedet, og påse at dere overholder åpningstidene. Normalt vil du finne åpningstidene for den aktuelle kommunen i kommunal forskrift.


 

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Nærings- og fiskeridepartementet