Veiviser til HMS-regelverket

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner

Bransjen omfatter alminnelig sørvisettersyn og reparasjon av mekaniske og ikke-mekaniske deler, utskifting av bilruter, bilseter, dekk, reparasjon av elektronikk, veihjelp, lakkering m.m. Omfatter ikke vedlikehold og reparasjon av motorsykler.

Mottaksplikt for miljøskadelige batterier

Det er krav til mottak, innsamling og behandling av kasserte batterier.

Tilleggsinformasjon for vedlikehold og reparasjon av motorvogner
  • Startbatteriet i bilen inneholder bly.
  • NiCd-batterier er en annen type ladbare batterier som brukes bl.a. i elektroverktøy.

 

Forhandlere

Forhandlere som selger produkter med batterier, har plikt til å ta disse gratis i retur fra kundene.

Importører

Produsenter og importører har plikt til å samle inn og levere batteriene videre til miljømessig forsvarlig behandling.

Importørene har etablert to selskaper, AS Batteriretur og AS Rebatt, som samler inn og gjenvinner batterier. Dette er non-profit-selskaper som alle kan bli medlem i. Ved å være medlem har du som importør oppfylt innsamlings- og behandlingsplikten. Kostnadene dekkes av en avgift som kreves inn av tollvesenet ved import.

Regelverk

Relevante lenker

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.