Veiviser til HMS-regelverket

Forurensning

Kravene i denne kategorien er knyttet til bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter, avfall, støy og forurensning av hav, vann, jord og luft.

Regelverkets krav til å hindre forurensning

Regelverket skal hindre at forurensning, avfall og produkter med helse- og miljøfarlige kjemikalier fører til helseskade, går utover trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Du kan også finne informasjon om regler knyttet til helse- og miljøfarlige produkter i kategorien Produkter og forbrukertjenester.

Vet du hvilken bransje du tilhører? Velg bransje her.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet