Veiviser til HMS-regelverket

Utslepp frå krematorium

Alle krematorier skal være registrert hos Fylkesmannen og er regulert i forurensningsforskriften kapittel 10.

Ein kremasjon skal ikkje føre til utslepp som kan verke ubehageleg på nærmiljøet eller vere miljøskadeleg. Alle krematorium skal vere registrerte hos og rapportere til Fylkesmannen.

Dei viktigaste miljøutfordringane for krematorium er å hindre utslepp av støv og miljøgifter til luft. Ein kremasjon skal ikkje føre til utslepp som kan verke ubehageleg på nærmiljøet eller vere miljøskadeleg. Krava til utslepp frå krematorium er spesifiserte i forureiningsforskrifta kapittel 10.

Det er krav til målingar av utslepp og til drift av krematorium i Noreg. Det er strenge restriksjonar på bruk av produkt med enkelte stoff som har alvorlege skadeverknader for miljø og helse. Det er mellom anna krav til kiste- og urnekvalitet i forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd.

Alle krematorium skal vere registrerte hos og rapportere til Fylkesmannen.

 

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet