Veiviser til HMS-regelverket

Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett

Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter.
Kommunen kan stille krav til avløpsvann eller annet utslipp som ledes inn på et offentlig avløpsnett fra din virksomhet i medhold av forurensningsforskriften § 15 A-4.
 

Tilleggskrav

Kommunens påslippskrav kommer i tillegg til virksomhetens eventuelle utslippskrav fastsatt av statlig forurensningsmyndighet.
Utslipp fra virksomheter som har avløp til kommunalt nett må ha tillatelse fra fylkesmannen.
 

Oppmalt matavfall er i utgangspunktet forbudt

Påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomheter og husholdninger er forbudt, såfremt ikke kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet.
 
Tar hensyn til avløpsanlegget og til helse og miljø
Kommunens påslippskrav vil være begrunnet i drift av avløpsanlegget og kvaliteten på avløpsslammet som produseres ved kommunens avløpsanlegg, mens kravene fra statlig forurensningsmyndighet i hovedsak vil være begrunnet i hensynet til miljø og helse jf. forurensningsloven § 11.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet