Veiviser til HMS-regelverket

PCB-holdige isolerglassruter

PCB-holdige isolerglassruter som tas ut av bruk, er farlig avfall og skal ikke blandes med annet avfall. Så lenge rutene er montert i bygg, er forurensningsfaren ubetydelig. Faren for forurensning oppstår når rutene tas ut av bruk og kastes. 
 

Hvordan finner du ut om isolerglassruter inneholder PCB?

PCB ble tidligere brukt i forseglingslimet ved produksjon av isolerglassruter. Hver rute inneholder om lag 50 gram PCB. Det er ikke mulig å se direkte om en isolerglassrute inneholder PCB eller ikke. Produsent og produksjonsår, som skal være preget i avstandsskinnen mellom rutene, er likevel en god indikator på mulig PCB-innhold.
 

Sikre tegn på at du bør ta forhåndsregler:

  • produksjonsperioden 1965-1975 for norskproduserte vinduer
  • importerte vinduer frem til 1980

Ved tvil er rutene å betrakte som PCB-holdige.

Merkeplikt

Det er merkeplikt for alle gjenværende PCB-holdige produkter. Oblat for merking av PCB-holdige isolerglassruter kan du bestille på nettstedet ruteretur.no.


Håndtering av PCB-holdige isolerglassruter
Det er forbudt å bruke kasserte PCB-ruter om igjen i andre bygg. Rutene må heller ikke knuses eller dumpes i container, men leveres hele til innsamler eller mottaksanlegg som har tillatelse til håndtering av farlig avfall. Vinduene bør transporteres stående for å unngå at de knuses eller sprekker.
Dersom PCB-rutene kastes som vanlig avfall, kan dette føre til at PCB spres til miljøet. PCB er en farlig miljøgift som ikke brytes ned i naturen, men lagres i fettvevet i levende organismer. PCB kan blant annet føre til kreft, skader på immun- og nervesystemet samt skade på reproduksjonsevnen. 

Ruteretur og Vindusretur

Behandling av PCB-holdige isolerglassruter er subsidiert gjennom retursystemer. Det finnes to retursystemer, drevet av henholdsvis Ruteretur og Vindusretur. Prisen for levering er den samme som for levering av isolerglassruter uten PCB".
 

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet