Veiviser til HMS-regelverket

Nikkel i produkter

Det er strenge grenser for nikkelutlekking for produkter som kommer i kontakt med hud.
Nikkel er den vanligste årsaken til kontaktallergi, og allergien er livsvarig. For produkter som kommer i direkte og langvarig kontakt med hud, er det strenge grenseverdier for hvor mye nikkel som kan frigis. Produkter som kan komme i kontakt med hud og som ikke overholder disse grenseverdiene, er forbudt.
 

Hvem gjelder kravene for?

Både produsent, importør og selger av slike produkter er ansvarlig for at kravene overholdes. 
 

Strengere regler for nikkel før sår gror

Det er strengere regler for stikkere som settes i nylagde hull i ørene eller andre deler av kroppen enn for pynt til å bruke i hullene når såret har grodd. 
  • For stikkere som skal settes i nylagde hull gjelder en migrasjonsgrense (utlekkingsgrense) på 0,2 mg Ni/cm2 per uke.
  • For ørepynt som skal brukes etter at hullet er leget, kan utlekkingen maksimalt være 0,5 mg Ni/cm2 per uke.
  • Denne siste utlekkingsraten gjelder også andre produkter som kan komme i langvarig kontakt med huden, som for eksempel andre smykker, knapper, glidelåser, klokker og brilleinnfatninger.
  • Produkter som ikke overholder disse grensene er forbudt.

Produkter med annet belegg enn nikkel

For produkter som er dekket med et annet belegg enn nikkel, gjelder at belegget må sikre at det i minst to år ved normal bruk ikke avgis mer nikkel enn 0,5 mg /cm2 per uke.
 
Enhver som produserer, importerer, selger eller yrkesmessig bruker denne type produkter, må kunne dokumentere ved hjelp av analysebevis at produktene overholder bestemmelsene.

For produkter uten ekstra belegg skal analysemetode NS-EN 1811 benyttes. For produkter med belegg skal analysemetode NS-EN 12471, NS-EN 12472 benyttes før metode NS-EN 1811. Analysebeviset du skal ha fått, viser om disse analysemetodene er benyttet. Analysemetoden kan kjøpes hos Standard Norge.
 
Krav finnes i REACH vedlegg XVII, post 27.
 

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet