Veiviser til HMS-regelverket

Løsemidler (VOC) i maling- og lakkprodukter

Det stilles det krav til maksimalt innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC) i maling- og lakkprodukter. Forbudet gjelder maling- og lakkprodukter beregnet for behandling av bygninger inn- og utvendig, samt lakkeringsprodukter for bruk på kjøretøy.

Maling- og lakkproduktene for bygningsmessig bruk er delt inn i 12 grupper.
Billakkproduktene er delt inn i fem grupper.
 
For hver gruppe stilles det krav om maksimalt VOC-innhold, beskrevet i produktforskriften kapittel 2, vedlegg VII avsnitt 2, tabell A og B.
 

Merking

Emballasje skal i tillegg til helse-, miljø-, brann og eksplosjonsfare, merkes med: 
  • produktkategori
  • tillatt mengde VOC 
  • maksimalt innhold i produkter i bruksklar tilstand
Det er ikke tillatt å produsere og importere maling- og lakkprodukter i Norge eller EU som ikke tilfredsstiller disse kravene. Det er også ulovlig å omsette produkter som mangler tilfredstillende merking.
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet