Veiviser til HMS-regelverket

Kommunale vann- og avløpsgebyr

Kommunen kan fastsette vann- og avløpsgebyr
Kommunen kan fastsette kommunale vann- og avløpsgebyrer, jf. Vass- og avløpsanleggslova. Gebyrene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren.
 

Beregning av selvkost

Ved beregning av selvkost bør kommunen legge til grunn de til enhver tid gjeldende retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
 
Kommunen fastsetter lokal forskrift om gebyrenes størrelse, beregning og innkreving innenfor rammene av bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 16.
 
Dersom du har spørsmål om regelverket kan du kontakte Fylkesmannen.

 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet