Veiviser til HMS-regelverket

Kjemiske stoffer i leketøy

Krav til innhold av kjemiske stoffer i leketøy

Leketøy skal ikke inneholde eller avgi helsefarlige stoffer i slike mengder at de kan medføre helseskade.

Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften) og tilhørende standarder beskriver hvilke krav som gjelder for å forebygge at leketøy medfører helseskade. Standardene beskriver nøyaktig hvilke krav som settes til testing og hvilke grenseverdier som gjelder.

Leketøyforskriften inneholder grenseverdier for utlekking av grunnstoffer fra ulike kategorier av leketøy, og det er bestemmelser som begrenser innholdet av allergifremkallende parfymestoffer i leketøy. Videre har leketøyforskriften et forbud mot stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonsskadelige (såkalte CMR-stoffer) i leketøy, samt at det finnes særlige grenseverdier for noen stoffer i leker til barn under tre år eller som det er meningen at skal puttes i munnen.

Noen typer leketøy har egne kjemikaliekrav som ikke er spesifisert i leketøyforskriften, men som er listet i egne standarder. Dette gjelder blant annet fingermaling, kjemiske eksperimentsett og noen hobbyprodukter med kjemikalier.

Harmoniserte standarder for kjemiske egenskaper ved leketøy

  • NS-EN 71-3 Sikkerhet for leketøy, migrasjon av visse grunnstoffer

Leketøyforskriften inneholder grenseverdier for utlekking av en rekke grunnstoffer. Denne standarden beskriver testmetoder for å måle utlekking av disse grunnstoffene fra leketøy. 

  • NS-EN 71-4 Sikkerhet for leketøy, kjemisett

Denne standarden omfatter leketøy der kjemiske stoffer eller stoffblandinger håndteres direkte og der stoffene skal blandes eller håndteres på en bestemt måte for å oppnå en effekt. Eksempler på slikt leketøy er kjemiske eksperimentsett, sett for å lage kosmetikk, kremer og såpe eller krystalldyrkingssett. Standarden inneholder grenser for maksimalt tillatt mengde av en rekke kjemikalier, samt krav til merking, sikkerhetsinformasjon og advarselstekster.

  • NS-EN 71-5 Sikkerhet for leketøy, kjemiske leketøysett, unntatt sett til kjemiske forsøk

Denne standarden omfatter produkter som herdende modellérmasse, støpesett mm., maling, lim og lakk til hobbyprodukter, moroartikler som nysepulver og stinkbomber. Det stilles detaljerte krav til hvilke kjemikalier som tillates eller ikke, hvordan produktene skal merkes og hvilke opplysninger og advarsler som skal stå i bruksanvisningen. 

  • NS-EN 71-7 Sikkerhet for leketøy, fingermaling

Denne standarden beskriver krav og prøvingsmetoder for fingermaling. Det er listet opp både stoffer som er forbudt å bruke i fingermaling, og eksempler på stoffer som er tillatt å bruke. Det er krav om at fingermaling skal tilsettes et bitterstoff for å forhindre at barna spiser malingen, og malingen skal merkes både med hvilket bitterstoff som er brukt og hvilket konserveringsmiddel som er brukt.

  • NS-EN 71-9, -10 og -11 Sikkerhet for leketøy, organiske kjemiske stoffer

Disse tre standardene beskriver henholdsvis krav, ekstraksjonsmetoder og analysemetoder for en del organiske stoffer i leketøy. Disse standardene er ikke publiserte i Official Journal of the EU under det gjeldende leketøydirektivet, og er dermed ikke obligatoriske å bruke for testing av disse kjemiske stoffer i leketøy. Dersom ikke disse standardene følges, må det dokumenteres på annet vis at et leketøy ikke medfører noen risiko med tanke på de aktuelle stoffene.

  • NS-EN 71-12 Sikkerhet for leketøy, N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende stoffer

Denne standarden beskriver krav og testmetoder for utlekking av N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende stoffer i leker av elastomere, som for eksempel ballonger, samt i fingermaling.

Andre viktige krav til innhold av kjemiske stoffer

Det nye regelverket om leketøy presiserer at annet regelverk også skal oppfylles. For lekesminke (eksempel) gjelder derfor både kosmetikk- og leketøysregelverket. REACH vedlegg XVII og produktforskriften (forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter) regulerer en rekke stoffer i produkter. Her finnes blant annet forbudet mot ftalater i leketøy og småbarnsprodukter. Les mer om ftalater .

 

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet