Veiviser til HMS-regelverket

Kjemiske stoffer i lekeplassutstyr

Lekeplassutstyr skal ikke inneholde eller avgi miljø- eller helsefarlige kjemikalier.

 

Overflatebehandling og impregnering

Lekeplassutstyr skal ikke inneholde helsefarlige stoffer i en slik form eller konsentrasjon at det kan medføre helsefare.
 
Det er først og fremst overflatebehandlet og impregnert materiale til lekeplassutstyr som kan avgi helsefarlige konsentrasjoner av kjemiske stoffer.
 
Bruk av kreosotimpregnert trevirke er forbudt på lekeplasser og andre steder hvor det kan komme i kontakt med hud. Det er også forbudt å importere, eksportere og omsette trevirke og produkter av trevirke som er behandlet med forbindelser av krom eller arsen.
 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet