Veiviser til HMS-regelverket

Kasserte dekk

Det er forbudt å kaste dekk til motorvogn på fyllplass. Forhandlere har plikt til å ta kasserte dekk i retur.

 

Lever til innsamler eller forhandler

Det er forbudt å deponere dekk fordi dekk som ender på avfallsdeponier kan forårsake miljøproblemer. Forhandlere har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur. Hvis det er store mengder dekk som skal leveres, bør du ta kontakt med forhandleren på forhånd.
 
Kommunale avfallsmottak kan kontakte Norsk Dekkretur for levering av dekk.
 
 

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet