Veiviser til HMS-regelverket

Informasjonsplikt for produkter med stoffer som gir grunn til bekymring.

Leverandører av kjemikalier og faste bearbeidede produkter som inneholder stoffer på kandidatlista har informasjonsplikt.

Kandidatlista er en liste over stoffer som gir grunn til stor bekymring (SVHC – "Substances of Very High Concern").

Når et stoff er kommet på kandidatlista innebærer det både visse plikter til informasjon og at stoffet kan bli inkludert på lista over stoffer som krever godkjenning.

Oversikt over hvilke stoffer som omfattes og hva det skal informeres om finnes på Miljødirektoratets hjemmesider.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet