Veiviser til HMS-regelverket

Impregnert trevirke

Det er strenge krav til import, omsetning og bruk av CCA-impregnert trevirke og kreosotimpregnert trevirke.

 

Krom- eller arsenbehandlet trevirke (CCA-impregnert trevirke)

 • Det er forbudt å importere, eksportere og omsette krom- eller arsenbehandlet trevirke.
 • Eksisterende konstruksjoner med CCA-impregnert trevirke kan fortsatt brukes. Brukt trevirke kan bare gjenbrukes i næringsvirksomhet for nærmere spesifiserte bruksområder. REACH vedlegg XVII, post 19 og produktforskriften § 2-11.

Kreosotbehandlet trevirke

 • Det er forbudt å importere, eksportere, omsette og ta i bruk eller gjenbruke kreosotbehandlet trevirke. REACH vedlegg XVII, post 31
 • Forbudet gjelder ikke kreosotbehandlet trevirke som skal benyttes i næringsvirksomhet av yrkesutøvere. Forbudet gjelder heller ikke omsetning og gjenbruk av brukt trevirke som er kreosotbehandlet før 01.07.03.
 • Det er uansett forbudt å bruke kreosotbehandlet trevirke:
  • inne i bygninger;
  • i leker eller på lekeplasser
  • i parker, hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre risiko for hyppig hudkontakt
  • i produksjon av utemøbler
  • til beholdere til dyrkingsformål, emballasje som kan komme i kontakt med matvarer eller fôr eller andre materialer som kan forurense slike produkter.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet