Veiviser til HMS-regelverket

Husdyrgjødsel

Det stilles krav til blant annet lagring og bruk av husdyrgjødsel.

 

Lagring

Det stilles konkrete krav til hvor- og hvordan husdyrgjødsel skal lagres for å forhindre at dette medfører forurensning eller fare for forurensning. 
 

Bruk

Det stilles krav til gjødselplan ved bruk av husdyrgjødsel. Det stilles også konkrete krav til spredetidspunkt og når gjødselen må nedmoldes.
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet