Veiviser til HMS-regelverket

Grensekryssende transport av avfall

Du må ha tillatelse til all grensekryssende transport av avfall, bortsett fra såkalt grønt avfall som skal gjenvinnes innen EU/EØS-området (med unntak av enkelte nye EU land).
For grensekryssende transport av avfall er det utviklet et omfattende internasjonalt avtaleverk. Hovedformålet er å kontrollere at transport av avfall over landegrensene skjer med akseptable miljømessige følger. 
 
Det internasjonale regelverket bygger på et detaljert meldings- og tillatelsessystem som berører deg som importerer, transporterer og eksporterer avfall, samt relevante myndigheter i eksport-, import- og eventuelt transittland.
 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet