Veiviser til HMS-regelverket

Forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter

For fiskeforedlingsbedrifter som benytter fra 50 tonn råstoff per år til dem som produserer inntil 75 tonn per døgn ferdig produkt, gjelder forurensningsforskriftens kapittel 26.
Det er krav til renseanlegg for prosessavløpsvann, utslippsledning, måling og journalføring og et generelt krav om å forhindre sjenerende lukt.
 
Melding til Fylkesmannen
Nye anlegg eller utvidelser/endringer skal i god tid før oppstart/endring meldes til Fylkesmannen på eget skjema.  

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet