Veiviser til HMS-regelverket

Fluorholdige klimagasser

Personell og foretak som har befatning med fluorholdige klimagasser må oppfylle en rekke krav.

Kravene innebærer bla.

  • at personell skal sertifiseres ved at personer og virksomheter som arbeider med kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper med fluorgasser, må ha gyldig sertifikat
  •  at større kuldeanlegg skal kontrolleres regelmessig for lekkasjer
  • restriksjoner ved import for visse typer produkter og utstyr

Formålet med forskriften er å redusere utslippene av de sterke klimagassene HFKer, PFKer og SF6, som benyttes i blant annet i kuldeanlegg, høyspentelektronikk og noen produkter.

 Forskriften har i første rekke konsekvenser for bransjer som har befatning med

  • varmepumper og luftkondisjonering
  • luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy
  • utstyr isolert med SF6 (Høyspentbransjen)
  • slukkegasser (ved brann )

Kravene følger av  EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, og er implementert i Norge gjennom produktforskriftens kap. 6a. Les mer om dette i lenkene under.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet