Veiviser til HMS-regelverket

Emballasje, innsamling og gjenvinning

Innsamling og gjenvinning av eballasje er regulert gjennom frivillige avtaler. Miljøverndepartementet har inngått avtaler med emballasjebransjen om innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Bransjen (produsenter og forhandlere) forplikter seg i disse avtalene til å samle inn og gjenvinne en betydelig andel av den emballasjen som kasseres hvert år.
 
Det er inngått emballasjeavtaler før følgende materialslag: 
  • drikkekartong 
  • brunt papir 
  • emballasjekartong 
  • plastemballasje 
  • metallemballasje 
Du kan lese mer om emballasje og de fem avtalene som er inngått på nettstedet miljodirektoratet.no.
Når det gjelder drikkevareemballasje er dette hovedsakeelig regulert gjennom avgifter, se Retursystemer for emballasje til drikkevarer
 

Relevante lenker

Publikasjoner

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet