Veiviser til HMS-regelverket

Bilvrak, kasserte kjøretøy

Eier av kasserte kjøretøy kan levere vraket til biloppsamlingsplass godkjent av Fylkesmannen, og det utbetales en pant på vraket. Biloppsamlingsplassene har krav til miljøsanering av vrakene. For importører stilles det krav til etablering av et godkjent retursystem, og innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. 

 

Panteordning

Gjennom et statlig pantesystem innkreves en vrakpantavgift på førstegangsregistrerte biler, og det utbetales en pant på biler som vrakes. Pant utbetales når vraket leveres en godkjent biloppsamler.
 

Biloppsamlingsplasser

Disse har en utslippstillatelse fra Fylkesmannen, og er regulert etter krav i avfallsforskriften kap. 4 om kasserte kjøretøy, se § 4-7 og vedlegg 1 til dette kapittel.
 

Produsentenes og importørenes plikter

Fra 1. januar 2007 innføres fullt produsentansvar på biler i Norge, med unntak av at statlig vrakpant fortsetter i en overgangsperiode. Importører av kjøretøy er pliktig å være medlem i et returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. For godkjennelse kreves at enhver vederlagsfritt kan levere et bilvrak til systemet, alle importører skal ha adgang til å delta i retursystemet på like vilkår, systemet skal ha god geografisk dekning og må stille finansiell sikkerhet.

 

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet