Veiviser til HMS-regelverket

Bensindamp – reduksjon av utslipp fra lagring og distribusjon av bensin på bensinstasjoner

Det stilles krav til konstruksjon og bruk av utstyr for overføring og lagring av bensin på bensinstasjoner.

Det stilles krav til konstruksjon og bruk av utstyr for overføring og lagring av bensin på bensinstasjoner.
Ved lasting av bensin på bensinstasjoner og i tanker med fast tak for mellomlagring av damp, må dampen returneres til transporttanken gjennom en tett slange. Lasting får ikke utføres før innretningene er på plass og fungerer korrekt.
 

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet