Veiviser til HMS-regelverket

Asfaltverk

Asfaltverk med produksjonskapasitet på inntil 200 tonn veimasse pr.time er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 24.
Hvis du planlegger å starte opp et asfaltverk som har produksjonskapasitet på inntil 200 tonn veimasse pr. time, skal du i god til før oppstart sende melding til Fylkesmannen. Større anlegg krever tillatelse fra Fylkesmannen.
 
Forskriftskapittelet stiller avstandskrav til bebyggelse og naturområde både for mobile og stasjonære asfaltverk. For avgass fra tørketrommel kreves renseanlegg med tekstilfilter og støvkravet er 50 mg/Nm3. Det er satt konkrete støygrenser, og det er krav om målinger og journalføring.
 
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet