Veiviser til HMS-regelverket

Tannlegetjenester - strålevern

Strålevern

Meldekrav - tannlegetjenester »

Bruk av røntgenutstyr til medisinsk strålebruk må meldes til Strålevernet.

Krav til strålevernkoordinator - tannlegetjenester »

Virksomheten må ha en strålevernkoordinator som følger opp strålevern.

Strålevern av pasient - tannlegetjenester »

Bruker du røntgenutstyr til medisinsk strålebruk må du følge krav som ivaretar strålevern av pasient. All bruk skal være berettiget og optimalisert.

Strålevern av ansatte som jobber med stråling - tannlegetjenester »

Ansatte og/eller eier som jobber med eller er involvert i bruken av medisinsk røntgenapparater skal ikke utsettes for unødig stråling.

Krav til kompetanse og opplæring - tannlegetjenester »

Medisinsk strålebruk krever at virksomheten har flere typer relevant kompetanse. I tillegg må virksomheten sikre at ansatte får apparatspesifikk opplæring og opplæring i strålevern på en systematisk måte. Opplæring og kompetanse skal kunne dokumenteres.

Krav til røntgenutstyret - tannlegetjenester »

Røntgenutstyret må kontrolleres og vedlikeholdes. Det skal også være tilpasset bruksområdet.

Skjerming av røntgenbruken - tannlegetjenster »

Røntgenbruken må skjermes og arbeidsplassen klassifiseres og merkes.

Andre krav:

Andre krav - strålevern »

I tillegg til kravene vi har fremhevet som de viktigste, kan det også finnes andre bransjespesifikke og/eller mer utfyllende krav innen Strålevernets forvaltningsområde. Dette gjelder også for de bransjespesifikke kravene. En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i Strålevernets publikasjoner.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.