Veiviser til HMS-regelverket

Frisør, kroppspleie og helsestudio

Bransjen omfatter virksomheter som driver med frisering og annen skjønnhetspleie, som fotpleie og hudpleie. Bransjen omfatter også solstudio, helsestudio og massasjevirksomhet.

Strålevern

Viktigste krav:

Andre krav:

Viktigste krav:

Kosmetisk bruk av laser (sterke ikke-ioniserende kilder)

Meldeplikt for virksomheter som bruker eller skal ta i bruk laserklasse 4 eller IPL-utstyr »

Anskaffelse av laserklasse 4 eller IPL-utstyr skal meldes til Statens strålevern før kilden kan tas i bruk.

Tekniske krav for virksomheter som bruker sterke ikke-ioniserende kilder »

Alt laserutstyr skal tilfredsstille krav gitt i internasjonale standarder.

Solarier og solstudio

Aldersgrense for solarier »

Det er forbudt å tilby solarier til kosmetisk formål til personer under 18 år.

Krav om informasjon ved solarier »

Bruksanvisning og merking skal medfølge hvert apparat. Plan som angir anbefalte solingstider skal finnes i bruksanvisning og være tilgjengelig ved hvert apparat i et solstudio.    

Meldeplikt for solariemodeller »

Alle solariemodeller som selges og brukes i Norge skal være meldt til Statens Strålevern. Den som importerer eller forhandler solarier er ansvarlig for å gi melding med nødvendig dokumentasjon.  

Tekniske krav til solarier »

Det er kun solarier klassifisert som UV-type 3 i henhold til norsk standard EN 60335-2-27, og som er publisert på Strålevernets solarieoversikt (lenke nedenfor), som er tillatt for kosmetisk bruk i Norge.

Meldeplikt for solarievirksomhet »

Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål skal meldes til Strålevernet enten de forhandler solarier eller driver solstudio.

Kompetansekrav for virksomheter som bruker sterke ikke-ioniserende kilder »

Strålevernforskriften stiller en del krav til kompetanse hos de som bruker sterke kilder.

Andre krav:

Generelle krav ved strålebruk

Solarier - andre krav »

Andre krav til solarievirksomhet.

Kosmetisk bruk av laser (sterke ikke-ioniserende kilder)

Kosmetisk bruk av laser - generelle krav »

Det er også en del andre generelle krav i strålevernforskriften som alle som benytter sterke kilder må oppfylle.  

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.