Veiviser til HMS-regelverket

Eiendomsdrift

Bransjen omfatter tjenester knyttet til forvaltning og drift av eiendom: utleie av egen bolig, drift av borettslag og boligbyggelag, feiing, vaktmestertjenester, rydding, utendørs og innendørs renhold, miljørensing, grunnarbeider m.m.

Strålevern

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.