Veiviser til HMS-regelverket

Tekniske krav til strålekjelder og merking av utstyret

Eigaren pliktar å forsikre seg om at strålekjelder er i bra stand til kvar tid. Røntgenapparat og radioaktive kjelder skal vere merkte med standard symbol for ioniserande stråling («strålepropellen»).

fareskilt om ioniserende stråling 

Kapsla radioaktive kjelder skal overhalde krav som er tilrådde i ISO 2919 (Sealed radioactive sources – classification). De skal utføre lekkasjetest av utstyr der kjeldekapslinga regelmessig blir utsett for mekanisk eller kjemisk slitasje, og ved konkret mistanke om skade på kjeldekapslinga.

De må forsikre dykk om at eventuelle tryggingsfunksjonar til strålekjelder fungerer slik dei skal, til dømes at lys- eller lydsignal viser når stråling blir generert, at lukkemekanismar fungerer, og at merkinga av utstyret er intakt. Kontrollar av utstyret må dokumenterast skriftleg.

Teknisk dokumentasjon på yteevne, bruksrettleiing, beskriving av vedlikehald og beskriving av strålevern og tryggleik skal finnast på norsk eller engelsk.

For kvar enkelt strålekjelde skal det liggje føre teknisk måleprotokoll med resultat frå ferdigstilling, mottakskontroll og periodiske kontrollar av utstyret, i tillegg til vedlikehalds- og servicerapportar.

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet