Veiviser til HMS-regelverket

Tekniske krav til røntgenutstyr og merking av utstyret

Eigaren pliktar å forsikre seg om at strålekjelder er i bra stand til kvar tid.
Røntgenapparatet skal vere merkt med standard symbol for ioniserande stråling ("strålepropellen"). 

Røntgenapparatet skal vere merkt med standard symbol for ioniserande stråling («strålepropellen»).

Standard symbol for ioniserende stråling («strålepropellen»).

De må forsikre dykk om at eventuelle tryggingsfunksjonar på røntgenutstyret fungerer slik det er tenkt, til dømes at lys- eller lydsignal viser når stråling blir generert. Kontrollar av utstyret må dokumenterast skriftleg.

Teknisk dokumentasjon på yteevne, bruksrettleiing, beskriving av vedlikehald og beskriving av strålevern og tryggleik skal finnast på norsk eller engelsk.

For kvart enkelt røntgenapparat skal det liggje føre teknisk måleprotokoll med resultat frå ferdigstilling, mottakskontroll og periodiske kontrollar av utstyret, i tillegg til vedlikehalds- og servicerapportar.

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet