Veiviser til HMS-regelverket

Strålevern av pasient - tannlegetjenester

Bruker du røntgenutstyr til medisinsk strålebruk må du følge krav som ivaretar strålevern av pasient. All bruk skal være berettiget og optimalisert.

Røntgenundersøkelsen skal være berettiget

Det skal vurderes om en medisinsk røntgenundersøkelse er berettiget. Det vil si at nytten av å gjennomføre undersøkelsen skal være større enn konsekvensene av en eventuell stråleskade. Vurderingen av nytten skal gjøres både for valgt undersøkelsesmetode og av hensyn til den enkelte pasients individuelle forutsetninger. Røntgenundersøkelsen skal ikke gjennomføres med mindre nytten er entydig.

 

Røntgenundersøkelser skal være optimalisert

En undersøkelse skal være optimalisert slik at undersøkelser utføres med lavest mulig risiko og stråledose. Samtidig må du/dere forsikre dere om at undersøkelsen gir tilstrekkelig diagnostisk informasjon. Dette betyr også at utstyret som brukes skal være tilpasset bruksområde.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet