Veiviser til HMS-regelverket

Strålevern av ansatte som jobber med stråling - tannlegetjenester

Ansatte og/eller eier som jobber med eller er involvert i bruken av medisinsk røntgenapparater skal ikke utsettes for unødig stråling.

Så lav eksponering som mulig og praktisk bruk

De som bruker røntgenapparater skal utsettes for minst mulig stråling. Brukere av dental røntgenapparat skal i utgangspunktet stå utenfor røntgenrommet under bildetaking/eksponering for å oppfylle kravene om forsvarlig og berettiget strålebruk. Dette minsker igjen risikoen betraktelig for å utsettes for stråling, og brukerne trenger derfor heller ikke å bruke persondosimeter.

 

Personlig verneutstyr

Verneutstyr skal finnes der det kan være nødvendig å være inne hos pasient i forbindelse med enkelte røntgenundersøkelser.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet