Veiviser til HMS-regelverket

Meldekrav - tannlegetjenester

Bruk av røntgenutstyr til medisinsk strålebruk må meldes til Strålevernet.

Røntgenbruken skal meldes til Strålevernet

Virksomheter som skal anskaffe eller ta i bruk et røntgenapparat, må sende melding om dette til Strålevernet før apparatet tas i bruk. Dette gjøres i Strålevernets elektroniske meldesystem http://kilderegistrering.stralevernet.no. Egen passordbeskyttet brukerprofil til meldesystemet lages ved å registrere seg som ny bruker via denne linken.

Endringer rundt bruken av apparatet skal også meldes i meldesystemet. Eksempler på dette er videresalg av røntgenutstyr, kassering av utstyr og endring av adresse/lokaler for plassering av utstyr.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet