Veiviser til HMS-regelverket

Krav til strålevernkoordinator - tannlegetjenester

Virksomheten må ha en strålevernkoordinator som følger opp strålevern.

Virksomheten skal ha en strålevernkoordinator

Strålevernkoordinatoren skal ivareta strålevern knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og være en kontaktperson for Statens strålevern. Typiske arbeidsoppgaver for koordinatoren i en dentalvirksomhet, vil bl.a. være å melde virksomhetens røntgenapparater i Strålevernets elektroniske meldesystem og kvalitetssikre rom der røntgenapparat skal brukes med tanke på bygningsmessig skjerming, Strålevernkoordinatoren må ha god og oppdatert kunnskap om strålevernlov, strålevernforskrift og internkontrollforskrift med tanke på stråling, og i en dentalvirksomhet er det en tannlege eller en tannpleier som har kompetanse til å fylle rollen til en strålevernkoordinator.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet