Veiviser til HMS-regelverket

Krav til kompetanse og opplæring - tannlegetjenester

Medisinsk strålebruk krever at virksomheten har flere typer relevant kompetanse. I tillegg må virksomheten sikre at ansatte får apparatspesifikk opplæring og opplæring i strålevern på en systematisk måte. Opplæring og kompetanse skal kunne dokumenteres.

Krav til kompetanse

En dentalvirksomhet som driver med medisinsk strålebruk må ha:

  • Medisinsk kompetanse for å sikre at undersøkelsene er berettiget og optimalisert ut ifra den enkelte pasients individuelle forutsetninger. I en dentalvirksomhet er det en som innehar medisinsk kompetanse som igjen også er medisinsk faglig ansvarlig og skal vurdere berettigelsen og sikre at undersøkelsene blir optimalisert. Ved intraoral dentalradiografi er det en tannlege eller en tannpleier, og ved ekstraoral dentalradiografi er det en tannlege med relevant og dokumenterbar kompetanse.
  • Spesiell kompetanse for å betjene apparatur. Tannlege, tannpleier og autorisert tannhelsesekretær kan bruke dentalapparat. Ved bruk av Cone Beam CT (CBCT) se bransjespesifikk tekst.
  • Kompetanse i generelt strålevern. Gjelder alle i virksomheten som er involvert i strålebruken.

 

Krav til Opplæring

Kravet skal sikre at ansatte får apparatspesifikk opplæring med tanke på strålevern, og opplæring i generelt strålevern. Opplæring av den som skal bruke røntgenutstyr skal være systematisk og dokumentert. Systematisk opplæring innebærer blant annet:

  • opplæring ved nyanskaffelser av apparatur
  • opplæring av nyansatte og vikarer
  • vedlikehold av den opplæring som allerede er gitt

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet