Veiviser til HMS-regelverket

Strålekilder - Risikovurdering og forebyggende tiltak

Før dere skal bruke eller håndtere strålekilder må dere kartlegge og vurdere de risikomomenter som er forbundet med strålingen. Dere må iverksette nødvendige forebyggende tiltak.

 

dere må ikke sett i gang nye aktiviteter som omfatter strålekilder før dere har vurdert risikoen og iverksatt nødvendige forebyggende tiltak.

Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig.

For nærmere beskrivelse av risikovurderinger se her.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet