Veiviser til HMS-regelverket

Strålekildeoversikt

Dere må ha oversikt og kontroll over ioniserende strålekilder, dvs. radioaktive kilder, røntgenapparater og akseleratorer.

Opplysninger om plassering, kildetype og midlertidige forflytninger skal registreres.

For radioaktive kilder skal også spesifikasjon av radioaktive stoffer og aktivitet registreres, samt serienummer eller annen informasjon som entydig kan identifisere kilden.

For andre strålekilder skal serienummer, produsent/modell eller annen informasjon som entydig identifiserer kilden registreres.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet