Veiviser til HMS-regelverket

Tekniske krav til solarier

Det er kun solarier klassifisert som UV-type 3 i henhold til norsk standard EN 60335-2-27, og som er publisert på Strålevernets solarieoversikt (lenke nedenfor), som er tillatt for kosmetisk bruk i Norge.

Det må foreligge dokumentasjon med målinger som viser at krav for UV type 3 i henhold til norsk standard EN 60335-2-27 er oppfylt. Rør, lamper og filtre må være som gitt i spesifikasjonen til apparatet. Målingene må oppfylle visse kvalitetskrav gitt av Strålevernet.

Hvert solarium skal være merket med lett synlig advarselstekst, UV type 3-merke og ekvivalenskodeintervall, samt navn på eventuelle tillatte høytrykkslamper, for modellen.

Solingstiden må kunne stilles slik at kunden kan følge de anbefalte solingstidene for solariet (tidsur/myntboks/kredittkortavleser eller lignende).

Det skal være beskyttelsesbriller tilgjengelig for kundene ved utlån eller salg. Av hygieniske årsaker kan det være hensiktsmessig at kunden har egne briller.

Se veileder nr. 3 og 4. Lenker nedenfor.

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet