Veiviser til HMS-regelverket

Tekniske krav for virksomheter som bruker sterke ikke-ioniserende kilder

Alt laserutstyr skal tilfredsstille krav gitt i internasjonale standarder.

Alt laserutstyr og bruken av slike skal tilfredsstille krav gitt i internasjonale standarder EN 60825; Safety of laser products – Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide. Det innebærer at de skal være konstruert, klassifisert og merket i henhold til den gjeldende standard og at bruken også skal samsvare med standarden og med NEK IEC/TR 60825; Safety of laser products – Part 8: Guidelines for the safe use of laser beams on humans.

Standardene inneholder krav til brukere og leverandører og sikkerhetstiltak ved forskjellig type bruk.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet