Veiviser til HMS-regelverket

Meldeplikt for virksomheter som bruker eller skal ta i bruk laserklasse 4 eller IPL-utstyr

Anskaffelse av laserklasse 4 eller IPL-utstyr skal meldes til Statens strålevern før kilden kan tas i bruk.

Virksomheter som skal anskaffe eller ta i bruk laser klasse 4 eller IPL-apparatur, skal sende melding til Statens strålevern før kilden anskaffes. Laser eller IPL kan ikke tas i bruk før dere har fått bekreftelse på at Strålevernet har mottatt meldingen. Meldingen skal minimum inneholde navn, foretaksnummer og adresse på ansvarlig virksomhet. Meldinger skal fortrinnsvis sendes inn elektronisk, se https://kilderegistrering.stralevernet.no/.  Bruk skjema for laser. Virksomheten skal også melde endringer til Strålevernet, slik som navneendring på virksomheten, salg eller stengning.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet