Veiviser til HMS-regelverket

Meldeplikt for solariemodeller

Alle solariemodeller som selges og brukes i Norge skal være meldt til Statens Strålevern. Den som importerer eller forhandler solarier er ansvarlig for å gi melding med nødvendig dokumentasjon.

 

Alle solariemodeller skal meldes til Strålevernet. Nye modeller kan ikke tas i bruk før de er offentliggjort på Strålevernets solarieoversikt på nettet.

Meldingen skal inneholde dokumentasjon med målinger av UV-stråling, teknisk dokumentasjon, bruksanvisning på norsk med anbefaling om solingstider og merker på norsk i henhold til krav i strålevernforskriften. 

Strålevernet skal også ha melding ved endringer på en solariemodell dersom det har betydning for strålingsnivået, f.eks. nye rør- og lampetyper, i tillegg til endringer i navn eller annen identifikasjon av modellen.

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet