Veiviser til HMS-regelverket

Krav om informasjon ved solarier

Bruksanvisning og merking skal medfølge hvert apparat. Plan som angir anbefalte solingstider skal finnes i bruksanvisning og være tilgjengelig ved hvert apparat i et solstudio.

 

 

Bruksanvisningen skal informere kunden om riktig bruk av solariet. Den skal være på norsk og i henhold til norsk standard EN 60335-2-27. Solingstidene som angis for skal være spesifikk for den enkelte solariemodell med aktuelle rør, lamper og filtre.

Plan som angir anbefalte solingstider skal være tilgjengelig ved hvert apparat i et solstudio.

Oppslag med advarselstekst og verneregler skal også inneholde informasjon og anbefalinger om soling og solingstider og om hvem som av risikohensyn, ikke bør ta solarium. Du finner utkast til en slik plakat på Statens stråleverns nettsider.

Fra 1.1.2015 er det et nytt krav i strålevernforskriften som sier at «Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk» (jf. strålevernforskriften § 38). Strålevernet har i den forbindelse utarbeidet en informasjonsbrosjyre som alle solariekunder må ha fått og lest før de tar solarium første gang og deretter må dette gjentas årlig. Virksomhetene må kunne dokumentere ovenfor tilsynsmyndighetene at informasjonskravet er oppfylt ved den enkeltes kundes signatur eller avkrysning på at informasjonen er mottatt. Les mer om dette på Strålevernets temasider for solarium (lenke nedenfor).

Fra 1.1.2016 skal ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve, den såkalte «Solarieprøven». Prøven har en gyldighet på fem år, og du har tilgang til opplæringen i ett år fra datoen du betalte. Informasjon om «Solarieprøven», finner du på http://www.solarieprøven.no. Der finner du også «Solarieopplæringen», som er et frivillig, nettbasert selvstudium som inneholder alt du trenger å kunne for å bestå «Solarieprøven».Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet