Veiviser til HMS-regelverket

Krav om informasjon ved solarier

Bruksanvisning og merking skal medfølge hvert apparat. Plan som angir anbefalte solingstider skal finnes i bruksanvisning og være tilgjengelig ved hvert apparat i et solstudio.

 

 

Bruksanvisningen skal informere kunden om riktig bruk av solariet. Den skal være på norsk og i henhold til norsk standard EN 60335-2-27. Solingstidene som angis for skal være spesifikk for den enkelte solariemodell med aktuelle rør, lamper og filtre.

Plan som angir anbefalte solingstider skal være tilgjengelig ved hvert apparat i et solstudio.

Det skal henge oppslag/plakat med advarselstekst og verneregler lett synlig i solingslokalet. Fra 1.1.2017 er det obligatorisk å bruke Strålevernets versjon av denne plakaten, og det skal ikke være andre oppslag som tar oppmerksomheten bort fra den obligatoriske advarselsteksten (jf § strålevernforskriften 38).

Fra 1.1.2015 er det et krav i strålevernforskriften som sier at «Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk» (jf. strålevernforskriften § 38). Strålevernet har i den forbindelse utarbeidet en informasjonsbrosjyre virksomheten må formidle til alle sine solariekunder, i papirversjon eller i elektronisk versjon.

Fra 1.1.2016 skal ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve, den såkalte «Solarieprøven». Prøven har en gyldighet på fem år, og du har tilgang til opplæringen i ett år fra datoen du betalte. Informasjon om «Solarieprøven», finner du på http://www.solarieprøven.no. Der finner du også «Solarieopplæringen», som er et frivillig, nettbasert selvstudium som inneholder alt du trenger å kunne for å bestå «Solarieprøven».Les mer om disse kravene på Strålevernets temasider for solarium (lenke nedenfor).

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet