Veiviser til HMS-regelverket

Kompetansekrav for virksomheter som bruker laser klasse 4 eller IPL-utstyr

Strålevernforskriften stiller en del krav til kompetanse hos de som bruker sterke kilder.

Generelle krav til kompetanse

Alle som kan bli eksponert for stråling eller arbeider med kilder i en virksomhet, skal ha tilstrekkelig kunnskap om strålevern. I tillegg skal alt personell ha regelmessig opplæring i arbeidsmetoder og apparatspesifikk opplæring i alle forhold som kan påvirke eksponering av personer. All opplæring skal kunne dokumenteres.

Medisinsk kompetanse

I virksomheter som bruker sterke ikke-ioniserende kilder der eksponering av mennesker er tilsiktet, stilles det en del krav til helsefaglig kompetanse.

Avhengig av hvilken type kilde dere bruker skal følgende personell inngå:

  • Ved medisinsk behandling med laser klasse 4 eller IPL, lege
  • Ved medisinsk behandling med laser klasse 3B eller andre sterke ikke-ioniserende kilder som kan føre til at gjeldende grenseverdier overskrides, lege, kiropraktor eller fysioterapeut
  • Ved medisinsk behandling av munnhule med optiske kilder, lege eller tannlege.
  • Ved behandling av øyne med laser, lege med spesialistgodkjenning i øyesykdommer. 
  • Ved lysbehandling av gulsott hos nyfødte, lege med spesialistgodkjenning i barnesykdommer.

En utdyping av hvordan du må innrette deg for at kravet er oppfylt står beskrevet i veileder 8, se lenke nedenfor.

Krav til kompetanse for å betjene apparatur

Du må være helsepersonell for å betjene visse sterke ikke-ioniserende kilder, for eksempel enkelte lasere.

Du må være helsepersonell for å betjene laser klasse 3B og 4, IPL, lysbehandlingsapparatur for gulsottbehandling av nyfødte og andre sterke ikke-ioniserende kilder. Med helsepersonell menes autorisert helsepersonell med autorisasjon i henhold til helsepersonelloven. Om adgang

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet