Veiviser til HMS-regelverket

Aldersgrense for solarier

Det er forbudt å tilby solarier til kosmetisk formål til personer under 18 år.

Det er ikke tillatt å tilby solarier til kosmetisk formål ved salg, utleie eller bruk til personer under 18 år, og du som eier har ansvar for at de ikke får adgang til solariene.

Fra 1.1.2017 må virksomheten ha et system for alderskontroll. Følgende løsninger anses som tilfredsstillende:

  • Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
  • Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.
  • Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.

Virksomheten skal redegjøre for systemet i sin melding til Statens strålevern, jf. strålevernforskriften § 12. Systemet skal ivareta brukernes personvern.

Du kan lese mer om regelverket og krav til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium i lenke til veilederne lengre ned på siden.

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet