Veiviser til HMS-regelverket

Oppbevaring av radioaktive kilder

Radioaktive kilder må oppbevares forsvarlig.

Dette innebærer bl.a. at:

  • Det skal foreligge en oversikt over strålekildene på oppbevaringsplassen
  • Oppbevaringsplassen skal være sikret mot adgang fra uvedkommende
  • Oppbevaringsplassen skal være merket med fareskilt mot ioniserende stråling («strålepropellen»)
  • Strålenivået utenfor oppbevaringsplassen ikke overstiger 7,5 µSv/t

Radioaktive kilder ikke oppbevares sammen med eksplosiver, sterkt brennbare stoffer eller i korrosivt miljø.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet