Veiviser til HMS-regelverket

Meldeplikt for strålekilder og melding av endringer, nedleggelse, driftsstans mv.

Dere må melde anskaffelse og bruk av strålekilder til Strålevernet. Endringer skal også meldes til Strålevernet.

Dere må melde hver enkelt strålekilde og sende meldingene elektronisk. Lenke til elektronisk meldesystem (EMS) for melding av strålekilder finner du nederst på denne siden.

Registrering av ny virksomhet i EMS

Ved første gangs bruk må dere opprette en brukerkonto som gir tilgang til EMS med brukernavn og passord. Virksomhetens navn, organisasjonsnummer og e-post, samt brukerens navn og e-post er påkrevd ved registrering av ny virksomhet. Virksomhetens adresse og annen kontaktinformasjon etterspørres også. Når denne informasjonen er registrert, kan dere melde inn strålekilder.

Innmelding av strålekilde i EMS

Når virksomheten din er registrert, kan du melde inn virksomhetens strålekilder. Bruk meldeskjema for «Teknisk røntgenapparat» for innmelding av røntgenapparat, og bruk meldeskjema for «Kapslet radioaktiv kilde» for innmelding av radioaktiv kilde. Bruk ett skjema for hver strålekilde.

Ved registrering av strålekilder blir dere bl.a. bedt om å registrere opplysninger om fabrikat, modellbetegnelse, serienummer, teknisk spesifikasjon av strålekilden, årgang/anskaffelsestidspunkt, forhandler, bruksområde, plassering, skjerming og returordning.

Endring av tidligere innsendte opplysninger om strålekilde i EMS

Endringsmelding skal benyttes til å endre opplysninger om tidligere innsendte meldinger i EMS. Bl.a. meldes følgende som endringsmelding:

  • Rette opp feil/mangelfulle opplysninger som tidligere er registrert om en strålekilde
  • Flytting av utstyr til et nytt monteringssted
  • Utstyret tas ut av bruk eller lånes ut til andre for en lengre periode
  • Salg av utstyr
  • Avhending av utstyr eller retur til forhandler
  • Ved feilregistrering, slik at den opprinnelige innsendte meldingen skal utgå

Endringsmeldinger sendes inn ved å bruke “E”-en for aktuelt meldenummer (se eksempel nedenfor).

Meldeplikt for røntgenapparater - eksempel

Oppdatering av virksomhetsinformasjon i EMS

Dere er selv ansvarlig for at informasjon som er registrert på dere i EMS alltid er oppdatert og korrekt. Husk også å registrere adresseendringer og bytte av strålevernkoordinator i EMS, i tillegg til at endringer om utstyret oppdateres (se ovenfor).

Det anbefales en årlig gjennomgang av strålekildene, slik at Statens strålevern og dere selv alltid har oppdatert informasjon tilgjengelig. EMS kan benyttes som virksomhetens egen oversikt over meldepliktige kilder.

Navneendring, nedleggelse, driftsstans mv.

Dere må sende brev eller e-post til Strålevernet ved navneendring, overdragelse, driftsstans eller nedleggelse av virksomhet.

Den som ønsker å starte opp igjen virksomhet som har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, må kontakte Strålevernet om dette.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet