Veiviser til HMS-regelverket

Kosmetisk bruk av laser - generelle krav

Det er også en del andre generelle krav i strålevernforskriften som alle som benytter sterke kilder må oppfylle.

 

For å se hvilke andre krav som gjelder for din  virksomhet, som skriftlige prosedyrer, strålevernkoordinator, risikovurdering, kildeoversikt og andre generelle krav, se veileder 8, lenke nedenfor.

Publikasjoner

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet