Veiviser til HMS-regelverket

Kompetanse og opplæring i strålevern

Ansatte og andre tilknyttende personer som kan bli eksponert for stråling skal ha tilstrekkelig kompetanse innen strålevern.

Tilstrekkelig kompetanse innebærer også kjennskap til sikker håndtering av strålekilder og måle- og verneutstyr.

Dere bør ha rutiner som sikrer at nyansatte ikke tar i bruk strålekilder uten å ha fått opplæring i sikker bruk på forhånd (slik at man vet hvor strålingen kan komme fra, hvor store doser man kan få, hvordan man i praksis kan redusere eksponeringen o.l.). En del av opplæringen av nyansatte bør inkludere en innføring i gjeldende instrukser og arbeidsprosedyrer.

Strålevernkompetanse til bruker av strålekilder må minimum inkludere de viktigste dosebegrensende faktorene:

  • Skjerming: Eventuell bruk av blyfrakk og annet verneutstyr. Stå bak en vegg o.l.
  • Tid: Ikke vær lenger til stede i nærheten av strålekilden enn nødvendig, ikke bruk utstyret mer enn nødvendig o.l.
  • Avstand: Hold størst mulig avstand fra strålekilden, gå ut av rommet o.l.
  • Innblending/kollimator: Bruk minst mulig strålefelt for å redusere risikoen for å bli utsatt for persondoser fra spredt stråling.

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet