Veiviser til HMS-regelverket

Kompetanse og opplæring i strålevern - veterinærer

Ansatte og andre tilknyttende personer som kan bli eksponert for stråling skal ha tilstrekkelig kompetanse innen strålevern.

 

Tilstrekkelig kompetanse innebærer også kjennskap til sikker håndtering av strålekilder og måle- og verneutstyr.

Dere bør ha rutiner som sikrer at nyansatte ikke tar i bruk strålekilder uten å ha fått opplæring i sikker bruk på forhånd.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet