Veiviser til HMS-regelverket

Klassifisering og merking av arbeidsplassen ved risiko for stråling

Dere må klassifisere og merke arbeidsplasser der ansatte kan utsettes for stråledoser som overstiger visse grenser.

 

Dere skal klassifisere arbeidsplasser som:

  • Kontrollert område - dersom arbeidstaker kan utsettes for stråledoser større enn 6 mSv per år, eller dersom dosen til hendene kan overstige 150 mSv per år.
  • Overvåket område - dersom arbeidstaker kan utsettes for stråledoser større enn 1 mSv per år, eller dersom dosen til hendene kan overstige 50 mSv per år.

Dere skal sørge for at yrkeseksponerte arbeidstakere utenfor kontrollert eller overvåket område ikke kan utsettes for stråledoser større enn 1 mSv per år.

Kontrollert og overvåket område skal merkes med skilt som angir at dette er kontrollert eller overvåket område. Kontrollert område skal i tillegg være fysisk avgrenset, eventuelt på annen måte tydelig avmerket der hvor fysisk avgrensning ikke er mulig.

Dette betyr at alle innganger/adkomster til strålekilder som kan gi over 1 mSv i årlig stråledose skal merkes tydelig med fareskilt om ioniserende stråling («strålepropellen»), samt teksten «Ioniserende stråling» og annen informerende tekst.

Eksempel på merking:

fareskilt om ioniserende stråling 
Ioniserende stråling

"Overvåket område – Røntgenrom
I dette rommet brukes røntgenutstyr. Bruk av utstyret krever opplæring.
Kontaktperson: Person X"

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet