Veiviser til HMS-regelverket

Internkontroll – instrukser og prosedyrer for strålevern

Dere må utarbeide skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer et forsvarlig strålevern.

 

Dere må ha rutiner for å fange opp alle ansatte som er involvert i bruken av strålekilden og også «andre tilknyttede personer». Andre tilknyttede personer kan være samarbeidspartnere, innleid personell, vedlikeholdspersonell, leverandører o.l.

Skriftlige rutiner må være i overensstemmelse med praksis knyttet til strålebruken.

For nærmere beskrivelse av internkontroll se her.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet