Veiviser til HMS-regelverket

Import av radioaktivt avfall

Import av radioaktivt avfall krever tillatelse fra Statens strålevern.

 

Tillatelse til import av radioaktivt avfall kan bare gis dersom:

  • det er tungtveiende grunner til importen, og
  • det finnes miljømessig forsvarlige løsninger for å håndtere og behandle avfallet i Norge hos en virksomhet med ledig kapasitet og nødvendige tillatelser

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet